De data van de vergaderingen van de participatieraad vindt u hieronder. De vergaderingen zijn openbaar en worden steeds op verschillende locaties in de gemeente Dalfsen georganiseerd. Wilt u de agenda ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. Verder wordt er na een vergadering een verslag geschreven die u hieronder kunt inzien.

Vergaderingen 2019

Maandag 14 januari 2019 Kulturhus de Mozaiek, Kroonplein 58 Lemelerveld Agenda 14 januari 2019

Maandag 11 februari 2019 Kulturhus de Trefkoele, Ruigedoornstraat 108 Dalfsen Uitnodiging Thema-avond Inclusie

Maandag 11 maart 2019 Kulturhus de Spil, Koningin Julianalaan 10, Nieuwleusen Agenda 11 maart 2019

Maandag 15 april 2019 Agnieten College, Koningin Julianalaan 10, Nieuwleusen Agenda Participatieraad Dalfsen 15 April

Maandag 13 mei 2019 Zorgboerderij de Damhoeve, ganzenpanweg 2-A. Dalfsen Agenda 13 mei 2019

Maandag 17 juni 2019 Rosengaerde, Pastoriestraat 1, Dalfsen Agenda algemene vergadering juni

Maandag 8 juli 2019 Tafeltennisvereniging DTV’84, Smidswegje 4, Dalfsen Agenda algemene vergadering 8 juli 2019

Maandag 9 september 2019 Buitenplaats Vechterweerd, Koepelallee 13, 7722 KT Agenda 9 september 2019

Dinsdag 8 oktober 2019 De Overkant, Kerkplein 22, Dalfsen

Maandag 11 november 2019 Scouting de Verbinding, verbindingsweg 1D Lemelerveld

Maandag 9 december 2019 n.n.t.b.

Gehouden vergaderingen:

 • Maandag 12 november 2018 De Mozaiek Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld. Agenda 12 nov. 2018
 • Maandag 15 oktober 2018 De Trefkoele Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen Agenda 15 oktober 2018 /Notulen 15 oktober 2018
 • Maandag 17 september 2018 Wiekelaar G.W. Spiegelstraat 6, 7722 ST Oudleusen Agenda 17 september 2018 Notulen
 • Maandag 2 juli 2018: Agrarische kinder- en zorgopvang De Kleine Kornuiten Hofmanssteeg 7 7722 SC Dalfsen. (Verslag 2 juli)  In gesprek met de kleine kornuiten
 • Maandag 4 juni 2018: Zorgboerderij The Ranch; Vilstersestraat 26 8151 AA Lemelerveld. Verslag Zorgboerderij de Range.
 • Maandag 7 mei 2018: Landjuweel de Hoeven Middenweg 4 7722 XK DALFSEN.  (Verslag)  in gesprek met Landjuweel de Hoeven
 • Maandag 9 april 2018: ‘Het Kruispunt’, Brethouwerstraat 19, 7721 XM Dalfsen. (Verslag) Verslag Gesprek met vrijwilligers van ‘Deelpakket’ en vrijwilliger diaconie
 • Woensdag 7 maart 2018: “De overkant” Kerkplein 22 7721 Dalfsen: We gingen in gesprek met politieke partijen.  Verslag
 • Maandag 12 februari 2018. We gingen onder andere in gesprek met ouders en de directeur van de Baron van Dedemschool.  Verslag   Verslag gesprek ouders en directeur Baron van Dedemschool
 • Maandag 22 januari 2018: De Participatieraad ging o.a.in gesprek met de cliëntenraad van Rosengaerde. Verslag Verslag gesprek cliëntenraad Rosengaerde
 • Maandag 18 december 2017 – “De overkant” Kerkplein 22 7721 Dalfsen. We blikken o.a. terug op het afgelopen jaar. Verslag
 • 20 november 2017 – Kulturhus De Mozaïek – Kroonplein 58 – 8151 AZ Lemelerveld. De Participatieraad kreeg een toelichting op de kadernota Dichtbij de kern, waarin omschreven stond hoe de gemeente Dalfsen wil transformeren (veranderen) in het sociaal domein. (verslag)
 • 16 oktober 2017 –  Marit Lightenberg van de gemeente Dalfsen gaf o.a. een toelichting over een nota waarin het onderwerp kind en armoede aan de orde komt.  (Verslag)
 • 11 september 2017 – In gesprek met jeugdwerkers van Gkv ‘De Voorhof’ te Nieuwleusen. (Verslag )
 • 17 juli 2017 – We maken kennis met de nieuwe wethouder Jan Uitslag. Samen met hem en met Evelien Klunder (coördinerend ambtenaar voor onze raad) praten we onze nieuwe instructie door die in oktober door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. (verslag)
 • 12 juni 2017 – Zijn we o.a in gesprek geweest met Gerrit Hogeboom van het Kulturhus in Lemelerveld. (verslag)
 • 15 mei 2017 – We maken kennis met Ghassan Alhariri, hij gaat minstens een half jaar een taal-en werkstage doen bij de Participatieraad. Daarnaast hebben we o.a. het gezamenlijke werkplan besproken. (verslag)
 • 10 april 2017 – We hebben onze vergadering gehouden in de kantine van voetbalvereniging ASC62, met het bestuur hebben we doorgepraat over zorgpunten en signalen die ons gezamenlijke verantwoordelijkheid betreffen. (verslag)
 • 20 maart 2017 – Met Nathalie Verbeeck (ambtenaar) afstemming gezocht over gezamenlijke beleidsonderwerpen. (verslag)
 • 13 februari 2017 – Informatie ontvangen over de nieuwe organisatie Welzijnskoepel Dalfsen. (verslag)
 • 16 januari 2017 – Samen met wethouder Von Martels nemen we afscheid van Jaap en ons advies m.b.t. het zorgcafe voorbereid. (verslag)
 • 19 december 2016 – Elkaars achtergronden verkend en afscheid genomen van Annemie en Gerda. (verslag)
 • 7 november 2016 – Met Irma Hegeman, (Coördinator Welzijn SWOL Lemelerveld) gesproken over het toekomstig mantelzorgbeleid en welzijnswerk en in gesprek met Nathalie Verbeek (ambtenaar) over de rol van de Participatieraad binnen de veranderingen in het sociaal domein. (verslag)
 • 3 oktober 2016 – Dit betrof een interne brainstormsessie over de rol van de Participatieraad en welk doel men voor ogen heeft. Er is geen openbaar verslag van.
 • 29 augustus 2016 – In gesprek met wethouder van Leeuwen over beleid participatiewet. (verslag)
 • 11 juli 2016 – Bespreken gebundelde reactie van de gemeente over de uitgebrachte adviezen rondom ouderenparticipatie en mantelzorg, huishoudelijk hulp, statushouders en jeugd. (verslag)
 • 20 juni 2016 – In gesprek met Nathalie Verbeeck (gemeente Dalfsen) over de raadsplanning gemeente Dalfsen 2016. (verslag)
 • 23 mei 2016 – Uitleg ontvangen van Barbara Lammertink (netwerker maatschappelijke ondersteuning) en Lucia Spijkerman (loopbaanbegeleider) over “Participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt”. (verslag)
 • 18 april 2016 – In gesprek met Inge Nooijen, Marleen Schönmaker (Landstede Welzijn en Sociaal KernTeam Dalfsen), Rita Pinkster,(gedetacheerd vanuit Bureau Jeugdzorg en Sociaal KernTeam Lemelerveld) over werkwijze Sociaal KernTeam. (verslag)
 • 21 maart 2016 –  Terugkoppeling van het gesprek dat met de gemeente is gevoerd over huishoudelijke hulp en vragen opstellen voor het Sociaal KernTeam. (verslag)
 • 15 februari 2016 – De participatieraad bespreekt welke thema’s in 2016 worden opgepakt. (verslag)
 • 18 januari 2016 – Preadvies Welzijnsnota 2017-2020 van de gemeenten Dalfsen, discussie en uiteindelijke vaststelling. (verslag)
 • 10 december 2015 – In gesprek met Jan Derksen (Manager maatschappelijke ondersteuning Dalfsen) over o.a. PGB, Jeugd en WMO, Preventie en de Sociale KernTeams. (verslag)
 • 9 november 2015 – In gesprek over de nota ‘sporten met een beperking’. Hierover is een advies uitgebracht. (verslag)
 • 14 oktober 2015 – In gesprek met Barbara Lammertink (netwerker maatschappelijke ondersteuning) over werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. (verslag)
 • 14 september 2015 – In gesprek met Inge Nooijen, coördinator sociale Kernteams Dalfsen, Karin Oostenbrink Wmo consulent dalfsen en Marlies Overmars SMON Welzijn over o.a. het PGB, het aantal aanmeldingen bij het Sociaal KernTeam, Eigen Bijdrage en Jeugd. (verslag)
 • 17 augustus 2015 – Bespreken hoe cliënten en cliëntenraden betrokken kunnen worden bij de burgerparticipatie in Dalfsen. (verslag)
 • 8 juni 2015 – Bespreken van uitkomsten van de bijeenkomsten rondom mantelzorgers, vrijwilligers en welzijn. (verslag)
 • 18 mei 2015 – Toelichting door Ellen van Assem (beleidsmedewerker Wmo gemeente Dalfsen) over het inkoopkader WMO. (verslag)
 • 13 april 2015 – Signalen uit de samenleving worden besproken. O.a. rondom de Wmo, PGB en Jeugdwet. (verslag)
 • 9 maart 2015 – Werkbezoeken naar o.a. de Hulstkampen, Rosengaerde en de WEZO worden besproken. (verslag)
 • 16 februari 2015 – Eerste vergadering van de Participatieraad. De eerste bevindingen worden besproken en er wordt gekeken naar wat men dit jaar wil bereiken. (verslag)