Wat doet de Participatieraad

De Participatieraad bestaat uit betrokken inwoners van de gemeente Dalfsen die betrokken zijn bij wat er hun gemeente gebeurt. Wij zetten ons vrijwillig in om naar u te luisteren, onderzoek te plegen en adviezen op te stellen voor gemeente Dalfsen. Onze adviezen worden door de gemeente zeer gewaardeerd en meegenomen in de besluitvorming. Zo helpt u met uw ervaring ook andere inwoners.

Wij hebben een positieve houding, zijn kritisch en zetten ons in om uw mening en ervaringen te vertalen naar een gevraagd of ongevraagd advies over het beleid van de gemeente Dalfsen.

De participatieraad heeft 3 werkgroepen:

  • WMO
  • Participatie
  • Jeugd

Vergadering of bijeenkomst bijwonen

De hele Participatieraad vergadert 1x per maand in een algemene vergadering, waar u van harte welkom bent. De werkgroepen komen 1x per maand samen in een besloten vergadering.

In alle kernen van de gemeente Dalfsen organiseren wij zelf bijeenkomsten. Daarbij nodigen wij bewoners, instanties, stichtingen en belanghebbenden uit om te praten over een bepaald onderwerp.

Tijdens de bijeenkomsten kunt u samen met anderen open en eerlijk praten over een bepaald onderwerp.

Want wij willen graag weten:

  • hoe u erover denkt
  • wat uw ervaringen zijn
  • wat beter kan of wat juist heel goed gaat
  • of u oplossingen heeft

Tijdens onze maandelijkse vergaderingen worden allerlei onderwerpen besproken en ook hier mag u meedenken en meepraten.

Wie is Wie

Vera van der Velde
Algemeen voorzitter Participatieraad
Ik wil een bijdrage leveren aan een zorgzame samenleving met een gemeente die inwoners steun biedt wanneer dat nodig is.
Lees meer
Nancy Satter
Ondersteuner Participatieraad
'Als ondersteuner van de Participatieraad draag ik bij aan inhoudelijke en secretariële ondersteuning.'
Lees meer

Werkgroep WMO

Bernhard Jonker
aftredend voorzitter werkgroep WMO
'Ik wil mijn steentje bijdragen aan de verbinding tussen gemeentebestuur en de inwoners.'
Lees meer
Ruud Houweling
Aankomend voorzitter werkgroep WMO
Ik vind het belangrijk dat een dergelijke commissie met de plaatselijke overheid actief meedenkt om het welzijn van de burger te bevorderen.
Lees meer
Félice Heerink
Werkgroep WMO
'Proberen te denken in mogelijkheden!'
Lees meer
Janny Hop
Werkgroep WMO
Marlies van Lent
werkgroep WMO

Werkgroep Participatie

Bart van Oenen
voorzitter werkgroep participatie
'Ik wil graag de kwetsbare groepen helpen en ondersteunen.'
Lees meer
Jenny Harink
Werkgroep Participatie
‘Ik wil graag meedenken en meewerken aan de participatie van medeburgers met minder kansen en mogelijkheden’.
Lees meer
Henk Schipper
werkgroep Participatie
'Het is belangrijk dat alle mensen bij de nieuwe ontwikkelingen kunnen worden betrokken.'
Lees meer
Yvonne van Haastrecht
werkgroep Participatie
Marianne Drenth
Werkgroep Participatie
Ik wil graag bijdragen aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. Daarbij vind ik het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de mensen voor wie sociaal beleid wordt gemaakt. Daarin kan de Participatieraad een schakel zijn. Groet, Marianne

Werkgroep Jeugd

Margot Meijer
Voorzitter werkgroep jeugd
Jan Oost
werkgroep Jeugd
'Wat hoop ik te bereiken: Dat ik mee kan werken aan het ontwikkelen van beleid, zodat ouderen en jongeren optimaal kunnen functioneren.'
Lees meer
Janny Hogeboom
Werkgroep Jeugd
"Graag wil ik een ieder de kans geven om goed te kunnen deelnemen aan de samenleving."
Lees meer