Wie zijn wij?

De Participatieraad bestaat uit een groep betrokken inwoners uit alle kernen van gemeente Dalfsen. Wij zetten ons vrijwillig in om naar u te luisteren, onderzoek te plegen en adviezen op te stellen voor gemeente Dalfsen. Onze adviezen worden door de gemeente zeer gewaardeerd en meegenomen in de besluitvorming. Zo helpt u met uw ervaring ook andere inwoners.

Wie is Wie

Xanter Wilhelm
Aftredend algemeen Voorzitter
'Ik wil me graag inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Contact met inwoners en naar hen luisteren vormt mijn basis voor het werk van onze raad.'
Lees meer
Vera van der Velde
Aankomend voorzitter Participatieraad
Ik wil een bijdrage leveren aan een zorgzame samenleving met een gemeente die inwoners steun biedt wanneer dat nodig is.
Bernhard Jonker
Aftredend voorzitter Werkgroep Wmo
'Ik wil mijn steentje bijdragen aan de verbinding tussen gemeentebestuur en de inwoners.'
Lees meer
Ruud Houweling
Aankomend voorzitter werkgroep Wmo
Ik vind het belangrijk dat een dergelijke commissie met de plaatselijke overheid actief meedenkt om het welzijn van de burger te bevorderen.
Margot Meijer
Voorzitter Werkgroep Jeugd
Bart van Oenen
Voorzitter werkgroep Participatie
'Ik wil graag de kwetsbare groepen helpen en ondersteunen.'
Lees meer
Jenny Harink
Werkgroep Participatie
‘Ik wil graag meedenken en meewerken aan de participatie van medeburgers met minder kansen en mogelijkheden’.
Lees meer
Félice Heerink
Werkgroep Wmo
'Proberen te denken in mogelijkheden!'
Lees meer
Henk Schipper
Werkgroep Participatie
'Het is belangrijk dat alle mensen bij de nieuwe ontwikkelingen kunnen worden betrokken.'
Lees meer
Janny Hop
Werkgroep Wmo
Jan Oost
werkgroep Jeugd
'Wat hoop ik te bereiken: Dat ik mee kan werken aan het ontwikkelen van beleid, zodat ouderen en jongeren optimaal kunnen functioneren.'
Marlies van Lent
Werkgroep Wmo
Yvonne van Haastrecht
Werkgroep participatie
Nancy Satter
Ondersteuner Participatieraad
'Als ondersteuner van de Participatieraad draag ik bij aan inhoudelijke en secretariële ondersteuning.'