Klik op een foto om meer informatie lezen.

 

Xanter Wilhelm
Algemeen Voorzitter
Ik wil me graag inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Contact met inwoners en naar hen luisteren vormt mijn basis voor het werk van onze raad.
Boudien Rijpkema
Voorzitter Werkgroep Participatie
Eerlijk delen vind ik belangrijk.
Bernhard Jonker
Voorzitter Werkgroep Wmo
Ik wil mijn steentje bijdragen aan de verbinding tussen gemeentebestuur en de inwoners.
Margot Meijer
Voorzitter Werkgroep Jeugd
Jenny Harink
Werkgroep Participatie
‘Ik wil graag meedenken en meewerken aan de participatie van medeburgers met minder kansen en mogelijkheden’.
Ariana Smallegoor
Werkgroep Jeugd
Een samenleving waar iedereen er toe doet; daar zijn wij verantwoordelijk voor.
Bart van Oenen
Werkgroep Participatie
Ik wil graag de kwetsbare groepen helpen en ondersteunen.
Diny Laarman
Werkgroep Wmo
Door contacten en luisteren willen we aan de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over wat we waarnemen.
Félice Heerink
Werkgroep Wmo
Proberen te denken in mogelijkheden!
Anja van der Sluis
Werkgroep Jeugd
Ik wil graag een bijdrage leveren aan het contact tussen de gemeente en zijn inwoners. Een samenleving maken we met elkaar.
Henk den Hollander
Werkgroep Participatie
De opgedane kennis kan ik gebruiken om mensen te helpen en te adviseren.
Henk Schipper
Werkgroep Participatie
Het is belangrijk dat alle mensen bij de nieuwe ontwikkelingen kunnen worden betrokken.
Sandra Westerik
Werkgroep Wmo
Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel.
Janny Hop
Werkgroep Wmo
Rianne Zwep
Werkgroep Jeugd
Jan Oost
werkgroep Jeugd
Marlies van Lent
Gerry Vrielink
Inhoudelijk ondersteuner